best free css templates

Agentúra práce BBSK

Povinné zverejňovanie

Dátum zverejneniaNázov zmluvy Dodávateľ link
2019-11-19Zmluva o nájme nebytových priestorov a hnuteľných vecí č. 201914Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 984 01 Lučenecsúbor .pdf
2020-01-23Zmluva o poskytovaní grantu č. ACC_ZGP20_13Nadácia Pontis , Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2súbor .pdf
2020-03-02Zmluva o poskytovaní bezpečnostnotechnickej služby č. 2/2020Ing. Milan Chamula, Arm. Gen, L. Svobodu č.2861/20, 984 01 Lučenecsúbor .pdf
2020-03-26Zmluva o sprostredkovaníALFA BIO s.r.o. Kremnička 71, 974 05 B. Bystrica súbor .pdf
2020-07-01Zmluva o výpožičeČlovek v ohrození, n.o., Baštová 343/5, 811 03 Bratislava súbor .pdf
Zobrazené záznamy (filtrované zo záznamov)

Partneri

© Copyright 2019 Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.