Prečo Agentúra práce?

Pomáhame ľuďom so sťaženým prístupom na trh práce, nájsť si uplatnenie. Zavádzame inovatívny program zamestnávania znevýhodnených a sociálne vylúčených uchádzačov čím chceme prispieť k zladeniu nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce v Banskobystrickom regióne.

Analýza potrieb klienta

Tvorba individuálneho rozvojového plánu.

Príprava na pracovný pohovor

Vyhľadávanie pracovných ponúk, oslovenie potenciálneho zamestnávateľa, písanie životopisu, žiadosti o zamestnanie.

Rozvoj pracovných zručností

Práca s nástrojmi a strojmi, čítanie schém.

Asistencia pri nábore a výbere

Zamestnávateľom ponúkame služby pri nábore a výbere nových zamestnancov. Zorganizujeme pohovory a pripravíme klientov na prácu vo vašej forme.

Pomoc pri zapracovávaní klientov

Ponúkame asistenciu a pravidelný monitoring priamo na pracovisku pri zapracovávaní nových zemastnancov.

Poskytovanie poradenstva

Zamestnávateľom poskytujeme bezplatné poradenstvo pri práci so znevýhodnenými zamestnancami.

Kontakty

Sídlo 
M. Rázusa 29 984 01 Lučenec  Telefonický kontakt +421 948 913 032
Pracovná doba Pondelok - Piatok: 8:00-16:00

Napíšte nám