web maker

Agentúra práce BBSK

Pri práci s dlhodobo nezamestnanými je našou prioritou individuálny prístup k jednotlivým klientom a ich potrebám, zameraný na zvýšenie ich uplatniteľnosti a celkové zlepšenie kvality života.

Prečo Agentúra práce? 


Pomáhame ľuďom so sťaženým prístupom na trh práce, nájsť si uplatnenie. Zavádzame inovatívny program zamestnávania znevýhodnených a sociálne vylúčených uchádzačov čím chceme prispieť k zladeniu nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce v Banskobystrickom regióne. 

Náš cieľ

Cieľom Agentúry práce je riešiť situáciu nezamestnaných osôb komplexne a to: 

Vyhľadávaním a prípravou uchádzačov bez pracovných návykov na trh práce.

Úzkou spoluprácou so zamestnávateľmi.

Ponuka Služieb

Pre klientov

Rozvoj pracovných zručností – práca s nástrojmi a strojmi, čítanie schém

Analýza potrieb klienta – tvorba individuálneho rozvojového plánu

Príprava na pracovný pohovor – vyhľadávanie pracovných ponúk, oslovenie potenciálneho zamestnávateľa, písanie životopisu, žiadosti o zamestnanie

Pre Zamestnávateľov

Asistencia pri nábore a výbere

Pomoc pri zapracovávaní klientov

Poskytovanie poradenstva pri práci so znevýhodnenými zamestnancami

Mobirise

Informačné letáky

Základná informácie pre KLIENTOV

Základná informácia pre ZAMESTNÁVATEĽOV

Poradenská a tréningová činnosť

Klient

1

Pred umiestnením klienta: prípravná fáza

Doplnenie jazykovej a matematickej gramotnosti

Nácviky pracovných zručností podľa požiadaviek konkrétnych zamestnávateľov

Práca v tíme, rešpektovanie autorít, pracovná disciplína

Písanie životopisu, príprava na pohovor, sprevádzanie klientov

Úradné záležitosti – vybavovanie dokladov 

2

Po umiestnení klienta

Podpora pri nástupe do práce – riešenie bežných problémov, ktoré na pracovisku vznikajú

Pochopenie pravidiel pracovného procesu, práv a povinností

Motivácia k udržaniu zamestnania

Finančné plánovanie 

Zamestnávateľ

1

Prípravná fáza 

Identifikácia a oslovenie potenciálnych zamestnancov v mene zamestnávateľa

Organizovanie exkurzií pre klientov priamo na mieste výkonu práce, prezentácia spoločnosti potenciálnym zamestnancom

Sprevádzanie klientov na pohovor 

2

Po umiestnení klienta

Pravidelný monitoring zamestnaných klientov a riešenie aktuálnych problémov na pracovisku

Senzitizačné školenia, zamerané na zefektívnenie komunikácie vedúcich zamestnancov s kolegami zo znevýhodneného prostredia

Poradenstvo v oblasti čerpania štátnych príspevkov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie 

Ako to robíme?

Naši pracovní poradcovia úzko spolupracujú nielen s úradmi práce aby oslovili skupinu evidovaných uchádzačov o prácu ale aj s pracovníkmi komunitných centier aby vedeli efektívnejšie komunikovať s ľuďmi z vylúčených komunít.

Ponuka práce

Vyhľadávame pracovné pozície podľa vašich požiadaviek prípadne ponúkame prácu u zamestnávateľov na základe zmluvnej spolupráce.

Náš tím

Riaditeľka

Michaela Mudroňová
 

+421 905 499 608
michaela.mudronova@agenturapracebbsk.sk

Koordinátorka zamestnávania

Monika Viljoen

+421 948 874 654
monika.viljoen@agenturapracebbsk.sk

Pracovná poradkyňa (sociálna pracovníčka)

Mgr. Eva Podskľan

+421 940 609 556
eva.kupcekova@agenturapracebbsk.sk

Pracovná poradkyňa (sociálna pracovníčka)

Šárka Lenard

+421 940 609 559
sarka.lenard@agenturapracebbsk.sk

Sídlo spoločnosti

Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Zvolenská cesta 1677/83
984 01 Lučenec 

IČO: 52 700 569  
DIČ: 2121125479

Telefonický kontakt

+421 948 874 654

Pracovná doba

Pondelok - Štvrtok: 8:00-16:00
Piatok: nestránkový deň (práca v teréne)

Partneri

© Copyright 2019 Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.