Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov

Kliknutím na názov sa otvorí osobitná stránka projektu

Spájame sa pre viac príležitostí

Kliknutím na názov sa otvorí osobitná stránka projektu