Prípravná fáza 

Identifikácia a oslovenie potenciálnych zamestnancov v mene zamestnávateľa 

Organizovanie exkurzií pre klientov priamo na mieste výkonu práce, prezentácia spoločnosti potenciálnym zamestnancom 

Sprevádzanie klientov na pohovor 

Po umiestnení klienta

Pravidelný monitoring zamestnaných klientov a riešenie aktuálnych problémov na pracovisku 

Senzitizačné školenia, zamerané na zefektívnenie komunikácie vedúcich zamestnancov s kolegami zo znevýhodneného prostredia 

Poradenstvo v oblasti čerpania štátnych príspevkov na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie