Pred umiestnením klienta: prípravná fáza

Doplnenie jazykovej a matematickej gramotnosti 

Nácviky pracovných zručností podľa požiadaviek konkrétnych zamestnávateľov 

Práca v tíme, rešpektovanie autorít, pracovná disciplína 

Písanie životopisu, príprava na pohovor, sprevádzanie klientov 

Úradné záležitosti – vybavovanie dokladov 

Po umiestnení klienta

Podpora pri nástupe do práce – riešenie bežných problémov, ktoré na pracovisku vznikajú 

Pochopenie pravidiel pracovného procesu, práv a povinností 

Motivácia k udržaniu zamestnania 

Finančné plánovanie