Naši kolegovia z Agentúry práce BBSK zareagovali na potrebu poskytnúť poradenstvo utečencom z Ukrajiny, ktorí sú dočasne ubytovaní v účelovom zariadení MŽP SR v Ružinej.

50 ubytovaným ukrajinským občanom, z ktorých 22 bolo Rómov, sme poskytli základné poradenstvo, týkajúce sa získania štatútu alebo pomoc s vybavovaním dopravy do cieľovej destinácie či humanitárnu pomoc, najmä vo forme detského oblečenia. Niektorí odídenci chcú na Slovensku zostať dlhšie a tým budeme pomáhať nielen s úradnými záležitosťami ale aj s hľadaním zamestnania a škôl pre deti.

Do Ružinej sa ešte určite vrátime aby sme mohli uľahčiť pobyt na Slovensku aj ďalším ubytovaným utečencom.

Categories: Nezaradené