Unikátny projekt umožňuje Rómom vzdelávať sa a ľahšie sa zamestnať

LUČENEC – Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja (AP BBSK) je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby. Od 1. januára 2020 funguje v Lučenci a jej hlavným cieľom je poskytovanie komplexnej individualizovanej asistencie znevýhodneným uchádzačom o prácu.  Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Lučenci sa ťažšie začleňujú do sociálneho života práve kvôli príslušnosti Read more…

DVO aktuality – Záverečná konferencia DVO

Projekt Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sa chýli ku koncu. Preto sa 13. marca konala záverečná konferencia, kde sme sumarizovali výsledky, ktoré sa počas trvania projektu podarilo dosiahnuť. Medzi 46 účastníkmi boli zástupcovia štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a zástupcovia nórskeho partnera Read more…

DVO aktuality – Školenie nórskej organizácie MiA pre mimovládne organizácie

V dňoch 11. a 12. marca zorganizovala Agentúra práce BBSK spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva 2-dňové školenie pre mimovládne organizácie, ktorého hlavnou témou bola práca so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Školenie bolo o to zaujímavejšie, že svoje skúsenosti nám odovzdávali samotné predstaviteľky nášho nórskeho Read more…

DVO aktuality – Komunitné stretnutie

Svoje skúsenosti ohľadne práce s marginalizovanou rómskou komunitou sme spoločne s našimi spolupracujúcimi subjektmi zdieľali na komunitnom stretnutí, ktoré 29. februára zorganizovala Agentúra práce BBSK. V priateľskej atmosfére sme so zástupcami samospráv, komunitných centier, terénnej sociálnej služby, mimovládnych organizácií a taktiež so samotnými zástupcami rómskej komunity diskutovali o možnostiach zlepšenia Read more…

Zvyšujeme šance pri získavaní zamestnania

Veľa ľudí z marginalizovaných rómskych komunít má problém zamestnať sa. Vo väčšine prípadov ide hlavne o to, že nie sú na zamestnanie pripravení. Agentúra práce BBSK pomáha práve takto znevýhodneným a sociálne vylúčeným osobám začleniť sa v spoločnosti a pripraviť ich na pracovný trh. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Pomáhame im s vyhľadávaním voľných Read more…

3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sme 21. a 22. septembra absolvovali 3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie. Témy oboch dní boli veľmi zaujímavé, ale hlavne prospešné pri práci s klientmi. Naše školiteľky boli odborníčky priamo z praxe, a to Read more…