Unikátny projekt umožňuje Rómom vzdelávať sa a ľahšie sa zamestnať

LUČENEC – Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja (AP BBSK) je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby. Od 1. januára 2020 funguje v Lučenci a jej hlavným cieľom je poskytovanie komplexnej individualizovanej asistencie znevýhodneným uchádzačom o prácu.  Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Lučenci sa ťažšie začleňujú do sociálneho života práve kvôli príslušnosti Read more…

DVO aktuality – Záverečná konferencia DVO

Projekt Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sa chýli ku koncu. Preto sa 13. marca konala záverečná konferencia, kde sme sumarizovali výsledky, ktoré sa počas trvania projektu podarilo dosiahnuť. Medzi 46 účastníkmi boli zástupcovia štátnej správy, vedeckých inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a zástupcovia nórskeho partnera Read more…

DVO aktuality – Školenie nórskej organizácie MiA pre mimovládne organizácie

V dňoch 11. a 12. marca zorganizovala Agentúra práce BBSK spolu so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva 2-dňové školenie pre mimovládne organizácie, ktorého hlavnou témou bola práca so zraniteľnými klientmi v oblasti zamestnávania a vzdelávania. Školenie bolo o to zaujímavejšie, že svoje skúsenosti nám odovzdávali samotné predstaviteľky nášho nórskeho Read more…

DVO aktuality – Komunitné stretnutie

Svoje skúsenosti ohľadne práce s marginalizovanou rómskou komunitou sme spoločne s našimi spolupracujúcimi subjektmi zdieľali na komunitnom stretnutí, ktoré 29. februára zorganizovala Agentúra práce BBSK. V priateľskej atmosfére sme so zástupcami samospráv, komunitných centier, terénnej sociálnej služby, mimovládnych organizácií a taktiež so samotnými zástupcami rómskej komunity diskutovali o možnostiach zlepšenia Read more…

Pracovné raňajky so zamestnávateľmi

Agentúra práce BBSK, n.o. v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec zorganizovali 29. februára pracovné stretnutie v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“, ktorého sa zúčastnili zástupcovia aktérov v oblasti zamestnávania, mesta Lučenec (partnera projektu) a lokálnych zamestnávateľov. Témou stretnutia bola aktuálna situácia na trhu práce, Read more…

Ako som sa mohla vrátiť späť do školy

Radi by sme sa s Vami podelili o krásny príbeh našej klientky Viktórie Botošovej, ktoránapriek prekážkam, čo ju počas štúdia postretli, našla v sebe odvahu kráčať za krajšoubudúcnosťou – za vzdelaním. Je jednou z mnohých, ktoré sú v podobnej situácii. No jejvýnimočnosť spočíva v tom, že sa nevzdala a chce vo svojom živote niečo dokázať.Štyri roky po Read more…