Diskutovali sme v Lučenci o DVO a manažmente diverzity pri vytváraní pracovných príležitostí pre Rómov a Rómky

Dňa 9. marca 2023 Stredisko v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovalo v Lučenci pracovné raňajky pre lokálnych aktérov v oblasti zamestnanosti na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku. Pracovných raňajok sa zúčastnili zástupkyne samosprávnych orgánov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Read more…

Spájame sa pre viac príležitostí – Prvé klientky sa už školia v základoch šitia

Dnes (7.2.2023) sme v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ začali v našom školiacomstredisku s kurzom základov šitia. Agentúra práce BBSK bude prostredníctvom školiteľkyzabezpečovať nácvik pracovných zručností pre svojich klientov a pripravovať ich pre potenciálnychzamestnávateľov na pracovnú pozíciu šička. Cieľom projektu je pomôcť osobám z marginalizovaných rómskych komunít v oblasti vzdelávania,zamestnanosti a pomôcť im začleniť Read more…

2. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V piatok 24. februára sme zavŕšili 2. cyklus dvojdňového školenia pre komunitné centráa mimovládne organizácie v rámci projektu LDI03017 Dočasné vyrovnávacie opatrenia nazvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Interaktívnou formou nás školiteľky previedlitémami ako mapovanie kompetencií, efektívna komunikácia, segmentácia trhu práce,motivačné techniky, práca s emóciami a skupinové poradenstvo. #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady #DVO.agenturapracebbsk.sk Podujatie bolo financované z projektu Read more…

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ Zvyšujeme si odborné znalosti v oblasti individuálneho poradenstva

Pre poskytovanie kvalitných služieb klientom sa pracovní poradcovia Agentúry práce BBSK neustále vzdelávajú a zvyšujú svoje odborné znalosti. Tentokrát sme absolvovali školenie na tému Individuálne poradenstvo s fokusom na vypracovanie individuálneho rozvojového plánu pre klientov. Ide o nástroj, ktorého cieľom je vytvoriť klientom takú podporu, aby mohli žiť zmysluplný a čo najsamostatnejší život. Read more…

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ Prvé klientky sa už školia v základoch šitia

Dnes (7.2.2023) sme v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ začali v našom školiacom stredisku s kurzom základov šitia. Agentúra práce BBSK bude prostredníctvom školiteľky zabezpečovať nácvik pracovných zručností pre svojich klientov a pripravovať ich pre potenciálnych zamestnávateľov na pracovnú pozíciu šička. Cieľom projektu je pomôcť osobám z marginalizovaných rómskych komunít v oblasti vzdelávania, Read more…

Realizujeme projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“

Cieľom projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ je prostredníctvom partnerstva samosprávy a mimovládnych organizácií zlepšiť postavenie osôb z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a pomôcť im začleniť sa v spoločnosti. Ide o pomoc v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, bývania a predchádzania diskriminácii.  Od začiatku implementácie projektu Agentúra práce BBSK aktívne navštevovala komunitné centrá a mimovládne Read more…

Otváracia konferencia projektu „Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“

Agentúra práce BBSK, n. o., Slovenské národné centrum pre ľudské práva a Mangfold i Arbeidslivet (Nórsko) Vás pozývajú na otváraciu konferenciu projektu „Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ 5. 4. 2022 (utorok) v čase 9:00 do 11:15 online Na konferencii Vám priblížime ciele a aktivity projektu a zároveň Read more…