Ako som sa mohla vrátiť späť do školy

Radi by sme sa s Vami podelili o krásny príbeh našej klientky Viktórie Botošovej, ktoránapriek prekážkam, čo ju počas štúdia postretli, našla v sebe odvahu kráčať za krajšoubudúcnosťou – za vzdelaním. Je jednou z mnohých, ktoré sú v podobnej situácii. No jejvýnimočnosť spočíva v tom, že sa nevzdala a chce vo svojom živote niečo dokázať.Štyri roky po Read more…

Zvyšujeme šance pri získavaní zamestnania

Veľa ľudí z marginalizovaných rómskych komunít má problém zamestnať sa. Vo väčšine prípadov ide hlavne o to, že nie sú na zamestnanie pripravení. Agentúra práce BBSK pomáha práve takto znevýhodneným a sociálne vylúčeným osobám začleniť sa v spoločnosti a pripraviť ich na pracovný trh. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Pomáhame im s vyhľadávaním voľných Read more…

3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sme 21. a 22. septembra absolvovali 3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie. Témy oboch dní boli veľmi zaujímavé, ale hlavne prospešné pri práci s klientmi. Naše školiteľky boli odborníčky priamo z praxe, a to Read more…

Pozvánka na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 (Podpora zamestnávania klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít)

Srdečne Vás pozývame na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 (Podpora zamestnávania klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít), ktoré sa bude konať v dňoch 21. a 22. septembra 2023 v čase od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch Spoločenského centra 3Pé v Read more…

Získavanie zručností v oblasti lesníctva

Úlohou Agentúry práce BBSK je pripravovať na pracovný trh znevýhodnených a sociálne vylúčených ľudí. A k tomu nepochybne dopomôže zvyšovanie zručností našich klientov. Dnes (5.9.2023) sme odštartovali kurz lesníckych prác, na ktorom klienti agentúry získajú praktické a teoretické poznatky v oblasti lesníctva. Naučia sa základy ekológie lesa, hospodárskej úpravy a Read more…

Posilňovanie a budovanie nových vzťahov medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti antidiskriminácie

V dňoch 22. až 24. mája sme v rámci implementácie projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov zrealizovali študijnú cestu do Osla v Nórsku. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe pri zamestnávaní znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom vyrovnávacích opatrení a cielených programov, ako aj v Read more…