LUČENEC – Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja (AP BBSK) je nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby. Od 1. januára 2020 funguje v Lučenci a jej hlavným cieľom je poskytovanie komplexnej individualizovanej asistencie znevýhodneným uchádzačom o prácu. 

Obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK) v Lučenci sa ťažšie začleňujú do sociálneho života práve kvôli príslušnosti k svojmu etniku. Mesto sa preto snaží redukovať bariéry medzi majoritou a obyvateľmi. AP BBSK spoločne s komunitnými pracovníkmi mapuje potreby Rómov a vedie ich k efektívnejšej integrácii a motivuje ich k vzájomnej spolupráci. Či už podporou vzdelávania detí, kontrolou ich školskej dochádzky a vzdelávania dospelých. Pomáha im v tom, aby sa efektívne starali o svoje potreby a potreby rodiny, asistuje im v prevencii závislosti a kriminality a podporuje profesionálnu intervenciu. 

Agentúra práce v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a nórskou organizáciou Mangold i arbeidslivet začali v roku 2021 s realizáciou projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov (DVO).

Cieľom projektu je zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti predchádzaním diskriminácie a implementáciou nákladovo efektívnych a udržateľných opatrení v oblasti vzdelávania, zamestnanosti a bývania. 

Výsledkami úspešného projektu sú:

  • Štúdia o praktickom využívaní DVO v praxi na Slovensku a v zahraničí (najmä v členských krajinách Európskej únie).
  • Príručka o DVO pre zamestnávateľov – manuál „ako navrhnúť, implementovať a vyhodnotiť“ úspešné DVO pre nováčikov.
  • Seminár o DVO a manažmente diverzity na pracovisku v kontexte zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít.
  • 6 spájajúcich podujatí – pracovných raňajok pre aktérov v oblasti zamestnávania, ktoré sa realizovali v Lučenci, Banskej Bystrici, Bratislave, Prešove, Poprade a Košiciach.
  • 5 nahlásených DVO – TESCO STORES SR, Agentúra práce BBSK, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity SR, Adient Slovakia a Dušan Deme.
  • V mesiacoch marec a apríl pripravila Agentúra scitlivovacie školenia pre zamestnávateľov, ktoré pripravujú vedúcich pracovníkov firiem na spoluprácu s kolegami z prostredia marginalizovaných rómskych komunít.

Do projektu sa podarilo zapojiť 26 zamestnávateľov, 11 komunitných centier a 5 mimovládnych organizácií. Agentúra práce pripravila tri dvojdňové školenia pre zamestnancov zúčastnených organizácií. Zamestnávatelia mali možnosť získať informácie priamo na štúdijnej ceste v Nórsku, ktorú absolvovalo päť zástupcov zamestnávateľov zo Slovenska(Whirpool, Tesco Stores SR, Adient Slovakia, Agentúra práce BBSK a Dušan Deme z Lučenca).

https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?ltd_cs=1&client=ca-pub-5262542117061275&output=html&h=280&adk=3653025442&adf=1241643361&w=716&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1713956032&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=9377099908&ad_type=text_image&format=716×280&url=https%3A%2F%2Fnovohradske.sk%2Funikatny-projekt-umoznuje-romom-vzdelavat-sa-a-lahsie-sa-zamestnat%2F&fwr=0&pra=3&rh=179&rw=716&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&dt=1713971895132&bpp=1&bdt=1552&idt=0&shv=r20240422&mjsv=m202404230101&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&eo_id_str=ID%3Dce3df5a52941b84d%3AT%3D1713971894%3ART%3D1713971894%3AS%3DAA-AfjbMoMFbnjlKyny6Buh5J_QY&prev_fmts=0x0%2C720x280%2C720x280%2C320x250%2C320x600%2C970x280%2C1005x124%2C200x600%2C200x600%2C716x280&nras=6&correlator=6299710831155&frm=20&pv=1&ga_vid=411877305.1713971894&ga_sid=1713971894&ga_hid=1010269028&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=1&u_h=1934&u_w=2992&u_ah=1801&u_aw=2992&u_cd=30&u_sd=1&adx=384&ady=2758&biw=1808&bih=1457&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759875%2C44759926%2C44759842%2C44798934%2C95329718%2C31083046%2C31082144%2C95321867%2C95331044&oid=2&psts=AOrYGsmbLWiqjLBLH3q5PGqLXpwc2C0f2kfr_yELBvl2Zv4LbEmFyfatctrN0POKA699O_8kuN5kEumSq30pQCQ5rvH_4g%2CAOrYGskoPISIr16XwU4P3CWbXKPhO38M3ATpUSFyfoj-ukE3VYV0_TU_WqcbA8br2zP8Oh4s8ZHwPamH_itaWww0GclkTg9z%2CAOrYGsnvRnc4KDxtN0UAuIhdFGIlIQr4XJ90HgIGDum-rzh8sfs-10Ae4Cvg–VmJ6RAZ-DJYaJpi8tcE2MwY3gwFXiYSg&pvsid=818649572143292&tmod=1798582885&uas=0&nvt=1&fc=1408&brdim=285%2C159%2C285%2C159%2C2992%2C62%2C2114%2C1570%2C1823%2C1457&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&bz=1.16&ifi=11&uci=a!b&btvi=7&fsb=1&dtd=3

AP BBSK pracovala so 146 klientmi z prostredia MRK z 5 miest a 11 obcí, ktorí dostali podporu pri zamestnávaní a vzdelávaní. Pripravili tiež tri cykly vzdelávania v rozsahu 32 hodín. Z toho dve školenia zamerané na základy obsluhy priemyselných strojov, ktoré zapožičala firma Adient. V rámci školenia sa účastníci prípravovali aj na testy či pohovor. Školenia prebiehali priamo v komunitných centrách a účastníci a účastníčky dostali príspevok na dopravu a stravu. 

Do projektu sa z komunitných centier z Lučenca zapojilo 40 klientov, 52 ľudí zo 146 sa zamestnalo a dvaja dospelí sa rozhodli nastúpiť na strednú školu. Päť žien absolvovalo opatrovateľský kurz, deväť klientov absolvovalo kurz šitia, lesníckych prác a záhradníctva a traja sa zamestnali priamo v školiacej firme.

Projekt na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov bol financovaný aj vďaka grantu z Nórska v sume 124 964 €. Projekt bol spolufinancovaný v sume 18 744 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Categories: Nezaradené

0 Comments

Pridaj komentár

Avatar placeholder

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.