UPre ženy – program rozvoja a zvyšovania zamestnateľnosti žien z marginalizovaných rómskych komunít

V roku 2020 pracovalo len 32 % rómskych žien. 77 % mladých Rómiek nepracovalo, nevzdelávalo sa, ani sa ďalej nekvalifikovalo. Rómske ženy totiž prežívajú extrémnu marginalizáciu, ktorá vyplýva z etnickej, geografickej i rodovej diskriminácii a z násilia, ktorému sú často vystavené.

Vzdelávaco-rozvojový program UPre ženy sa usiluje o to,

  • aby si rómske ženy vybudovali sebavedomie a získavali potrebné informácie aj zručnosti, aby robili slobodné rozhodnutia.
  • Aby vedeli získať finančnú nezávislosť i stabilitu a dokázali si zabezpečiť živobytie.
  • Aby sa stali aktérkami zmeny vo svojich komunitách a pozitívne ovplyvňovali či viedli ďalšie rómske ženy.
  • Aby sa odbúrali prevládajúce škodlivé stereotypy o rómskych ženách, najmä na strane zamestnávateľov, a aby sa zmiernila kombinovaná diskriminácia, ktorej rómske ženy čelia vo vyššej miere ako nerómske, ale aj ako rómski muži.

V rámci programu sa rómske ženy vzdelávajú v pracovnej oblasti (písanie životopisu, príprava na pohovor,…), vo finančnej gramotnosti, ale aj v oblasti osobnostného rozvoja (rodová rovnosť, rodovo podmienené násilie, posilňovanie komunikačných zručností a pod.).

Celý proces realizujú experti a expertné organizácie v komunitách, s podporou mentoriek. Karpatská nadácia zároveň spolupracuje so zamestnávateľmi v regiónoch na vytvorení pracovných príležitostí pre účastníčky.

UPre ženy získal grant z Nórska so spolufinancovaním zo štátneho rozpočtu pre pilotný projektpočas, ktorého bude tím partnerov a expertov pracovať so 40 ženami z marginalizovaných rómskych komunít vo Veľkom Krtíši a v Dobšinej v rokoch 2022 a 2023.

Pilotný projekt UPre ženy realizuje Karpatská nadácia v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja, OZ Detstvo deťom a Komunitným centrom menšín Veľký Krtíš.

Ďalej na webstránku projektu >>>