Pozvánka na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 (Podpora zamestnávania klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít)

Srdečne Vás pozývame na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 (Podpora zamestnávania klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít), ktoré sa bude konať v dňoch 21. a 22. septembra 2023 v čase od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch Spoločenského centra 3Pé v Read more…

Posilňovanie a budovanie nových vzťahov medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti antidiskriminácie

V dňoch 22. až 24. mája sme v rámci implementácie projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov zrealizovali študijnú cestu do Osla v Nórsku. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe pri zamestnávaní znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom vyrovnávacích opatrení a cielených programov, ako aj v Read more…

Slovensko-nórska výmena skúseností v oblasti sociálnej inklúzie

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014 má za cieľ zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti vytváraním sietí a strategických partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni medzi partnermi projektu spolu s vytvorením multilaterálneho partnerstva medzi verejným a neziskovým sektorom. 23.-26. mája sa za účelom výmeny vzájomných Read more…

Vďaka projektu LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ sa podarilo rozšíriť aj Komunitné centrum na Rapovskej križovatke

Rozšírenie komunitného centra zahŕňa rozširovanie a modernizáciu stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze. Dobudovanie komunitného centra (KC) bolo realizované v rámci projektu  „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 Read more…

Ďalšie stretnutie v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ otvoril možnosti budúcej spolupráce

V projekte „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 365 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa Mesto Lučenec spolu spartnermi Agentúrou práce BBSK, Projektom DOM.ov anórskym partnerom CBNRM Networking snaží priniesť inovatívny a komplexný prístup k inklúzii Read more…

Diskutovali sme v Lučenci o DVO a manažmente diverzity pri vytváraní pracovných príležitostí pre Rómov a Rómky

Dňa 9. marca 2023 Stredisko v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovalo v Lučenci pracovné raňajky pre lokálnych aktérov v oblasti zamestnanosti na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku. Pracovných raňajok sa zúčastnili zástupkyne samosprávnych orgánov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Read more…

Spájame sa pre viac príležitostí – Prvé klientky sa už školia v základoch šitia

Dnes (7.2.2023) sme v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ začali v našom školiacomstredisku s kurzom základov šitia. Agentúra práce BBSK bude prostredníctvom školiteľkyzabezpečovať nácvik pracovných zručností pre svojich klientov a pripravovať ich pre potenciálnychzamestnávateľov na pracovnú pozíciu šička. Cieľom projektu je pomôcť osobám z marginalizovaných rómskych komunít v oblasti vzdelávania,zamestnanosti a pomôcť im začleniť Read more…

2. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V piatok 24. februára sme zavŕšili 2. cyklus dvojdňového školenia pre komunitné centráa mimovládne organizácie v rámci projektu LDI03017 Dočasné vyrovnávacie opatrenia nazvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Interaktívnou formou nás školiteľky previedlitémami ako mapovanie kompetencií, efektívna komunikácia, segmentácia trhu práce,motivačné techniky, práca s emóciami a skupinové poradenstvo. #eeagrants #SPOLOCNEzaDOBREnapady #DVO.agenturapracebbsk.sk Podujatie bolo financované z projektu Read more…