Pracovné raňajky so zamestnávateľmi

Agentúra práce BBSK, n.o. v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec zorganizovali 29. februára pracovné stretnutie v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“, ktorého sa zúčastnili zástupcovia aktérov v oblasti zamestnávania, mesta Lučenec (partnera projektu) a lokálnych zamestnávateľov. Témou stretnutia bola aktuálna situácia na trhu práce, Read more…

Zvyšujeme šance pri získavaní zamestnania

Veľa ľudí z marginalizovaných rómskych komunít má problém zamestnať sa. Vo väčšine prípadov ide hlavne o to, že nie sú na zamestnanie pripravení. Agentúra práce BBSK pomáha práve takto znevýhodneným a sociálne vylúčeným osobám začleniť sa v spoločnosti a pripraviť ich na pracovný trh. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Pomáhame im s vyhľadávaním voľných Read more…

Získavanie zručností v oblasti lesníctva

Úlohou Agentúry práce BBSK je pripravovať na pracovný trh znevýhodnených a sociálne vylúčených ľudí. A k tomu nepochybne dopomôže zvyšovanie zručností našich klientov. Dnes (5.9.2023) sme odštartovali kurz lesníckych prác, na ktorom klienti agentúry získajú praktické a teoretické poznatky v oblasti lesníctva. Naučia sa základy ekológie lesa, hospodárskej úpravy a Read more…

Slovensko-nórska výmena skúseností v oblasti sociálnej inklúzie

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014 má za cieľ zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti vytváraním sietí a strategických partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni medzi partnermi projektu spolu s vytvorením multilaterálneho partnerstva medzi verejným a neziskovým sektorom. 23.-26. mája sa za účelom výmeny vzájomných Read more…

Vďaka projektu LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ sa podarilo rozšíriť aj Komunitné centrum na Rapovskej križovatke

Rozšírenie komunitného centra zahŕňa rozširovanie a modernizáciu stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze. Dobudovanie komunitného centra (KC) bolo realizované v rámci projektu  „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 Read more…

Ďalšie stretnutie v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ otvoril možnosti budúcej spolupráce

V projekte „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 365 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa Mesto Lučenec spolu spartnermi Agentúrou práce BBSK, Projektom DOM.ov anórskym partnerom CBNRM Networking snaží priniesť inovatívny a komplexný prístup k inklúzii Read more…

Rozširujeme svoje služby o kurz záhradníctva a starostlivosti o zeleň

Agentúra práce BBSK pomáha osobám z marginalizovaných rómskych komunít začleniť sav spoločnosti a pripraviť ich na podmienky trhu práce. Okrem individuálneho poradenstva, pomocis vyhľadávaním voľných pracovných miest, písaním životopisov, motivačných listov, žiadostí o prijatiedo zamestnania, prípravy na pohovor a iné, svojim klientom pomáhame zvyšovať si aj pracovnézručnosti. V našom školiacom stredisku ich učíme práci s počítačom, Read more…

Informačný seminár projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ spojil odborníkov z mnohých oblastí na jednom mieste

V projekte „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 365 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa Mesto Lučenec spolu spartnermi Agentúrou práce BBSK, Projektom DOM.ov anórskym partnerom CBNRM Networking snaží priniesť inovatívny a komplexný prístup k inklúzii Read more…