Rozširujeme svoje služby o kurz záhradníctva a starostlivosti o zeleň

Agentúra práce BBSK pomáha osobám z marginalizovaných rómskych komunít začleniť sav spoločnosti a pripraviť ich na podmienky trhu práce. Okrem individuálneho poradenstva, pomocis vyhľadávaním voľných pracovných miest, písaním životopisov, motivačných listov, žiadostí o prijatiedo zamestnania, prípravy na pohovor a iné, svojim klientom pomáhame zvyšovať Read more…

Diskutovali sme v Lučenci o DVO a manažmente diverzity pri vytváraní pracovných príležitostí pre Rómov a Rómky

Dňa 9. marca 2023 Stredisko v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovalo v Lučenci pracovné raňajky pre lokálnych aktérov v oblasti zamestnanosti na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku. Pracovných raňajok sa zúčastnili Read more…

Spájame sa pre viac príležitostí – Prvé klientky sa už školia v základoch šitia

Dnes (7.2.2023) sme v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ začali v našom školiacomstredisku s kurzom základov šitia. Agentúra práce BBSK bude prostredníctvom školiteľkyzabezpečovať nácvik pracovných zručností pre svojich klientov a pripravovať ich pre potenciálnychzamestnávateľov na pracovnú pozíciu šička. Cieľom projektu je Read more…

2. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V piatok 24. februára sme zavŕšili 2. cyklus dvojdňového školenia pre komunitné centráa mimovládne organizácie v rámci projektu LDI03017 Dočasné vyrovnávacie opatrenia nazvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov. Interaktívnou formou nás školiteľky previedlitémami ako mapovanie kompetencií, efektívna komunikácia, segmentácia trhu práce,motivačné techniky, práca s emóciami a Read more…

Informačný seminár projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ spojil odborníkov z mnohých oblastí na jednom mieste

V projekte „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 365 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, sa Mesto Lučenec spolu spartnermi Agentúrou práce BBSK, Projektom DOM.ov Read more…

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ Zvyšujeme si odborné znalosti v oblasti individuálneho poradenstva

Pre poskytovanie kvalitných služieb klientom sa pracovní poradcovia Agentúry práce BBSK neustále vzdelávajú a zvyšujú svoje odborné znalosti. Tentokrát sme absolvovali školenie na tému Individuálne poradenstvo s fokusom na vypracovanie individuálneho rozvojového plánu pre klientov. Ide o nástroj, ktorého cieľom je vytvoriť Read more…

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ Prvé klientky sa už školia v základoch šitia

Dnes (7.2.2023) sme v rámci projektu „Spájame sa pre viac príležitostí“ začali v našom školiacom stredisku s kurzom základov šitia. Agentúra práce BBSK bude prostredníctvom školiteľky zabezpečovať nácvik pracovných zručností pre svojich klientov a pripravovať ich pre potenciálnych zamestnávateľov na pracovnú pozíciu šička. Read more…